Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. chce poinformować, że z dniem 31.07.2021r. z funkcji członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Maciej Milewicz, a z dniem 1.08.2021r. na jego miejsce został powołany nowy członek Pan Tomasz Stellmaszyk.

Dziękujemy Panu Maciejowi za współpracę.