Wyniki Badań wody luty                                       –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody marzec                                 –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody czerwiec                              –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody wrzesień                              –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody listopad                               –> (pobierz w .pdf)