JAK ZMIENIĆ DANE ODBIORCY USŁUG?

Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe o zmianie danych objętych umową, w szczególności:
– zmianie właściciela lub zarządcy nieruchomości,
– zmianie nazwiska, lub w przypadku przedsięiorstw – nazwy,
– zmienia adresu korespondencyjnego.

W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Odbiorców >>> przejdź do kontaktu.