Nowe wzory Umów za wodę

Uprzejmie informujemy, iż od Lutego 2021 r. wprowadzamy nowe wzory umów na dostarczanie wody (więcej informacji poniżej 👇) ...................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę + zgoda na komunikację elektroniczną --> (pobierz w .pdf) Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę -OWU --> (pobierz w .pdf) Załącznik nr 2 do umowy o zaopatrzenie w wodę - RODO --> (pobierz w .pdf)  ...
Czytaj dalej

Wnioski

Komplet wniosków niezbędnych w całym procesie przyłączenia wody do gminnej sieci wodociągowej : Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego do studni (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Wniosek o wydanie opinii przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Protokół zdawczo-odbiorczy licznika (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf) Umowa na budowę przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci (pobierz w .doc)...
Czytaj dalej
Infrastruktura i projekty

Infrastruktura i projekty

W początkowym okresie działalności tj. od stycznia do grudnia 2014 r., działania Spółki skoncentrowały się na remontach i częściowej modernizacji wyeksploatowanych urządzeń wodociągowych w celu zapewnienia odbiorcom wymaganej w przepisach jakości i ilości wody. Realizowane przez spółkę inwestycje są realizowane głównie z zysków wypracowanych przez Spółkę oraz pozyskaniem preferencyjnych kredytów i funduszy unijnych. Realizacja zamierzonych działań w zakresie modernizacji i rozbudowy wodociągów, wpływa pozytywnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz pozwala na systematyczne podnoszenie standardu świadczonych usług....
Czytaj dalej