Wyniki Badań wody styczeń                            –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody marzec                            –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody maj                                  –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody lipiec                               –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody wrzesień                        –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody październik                    –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody listopad                          –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody grudzień                        –>(pobierz w .pdf)