Wyniki Badań wody luty                                       –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody marzec                                 –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody lipiec                                    –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody wrzesień                              –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody listopad                                –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody grudzień                               –>(pobierz w .pdf)