Taryfy i cenniki

Szanowni Państwo Informujemy o zmianie Regulaminu dostawy wody i odprowadzeniu ścieków na terenie związku międzygminnego ,,Puszcza Zielonka". Zmiany dotyczą zasad wydawania warunków technicznych oraz przyłączania do sieci. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY (pobierz) REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY - ZMIANY 28.07.2021r. (pobierz) ________________________________________________________________________________________________ NOWA TARYFA ZA WODĘ 2021 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Czerwonak. Nowe stawki za wodę zaczynają obowiązywać od 05.08.2021r. Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu -->(przejdź) Do pobrania w formacie pdf: Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...
Czytaj dalej