Poznaj skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o.

ZARZĄD SPÓŁKI:

TOMASZ SIKORA – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA :

MARCIN SZCZĘSNY – Przewodniczący Rady Nadzorczej

ROMAN ŻACZYK – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

TOMASZ STELLMASZYK – Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

GMINA CZERWONAK REPREZENTUJE –

WÓJT GMINY MARCIN WOJTKOWIAK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY:

zal-schemat-2021-regulamin-organizacyjny.pdf