Komplet wniosków niezbędnych w całym procesie przyłączenia wody do gminnej sieci wodociągowej :

  • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego do studni (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wydanie opinii przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Protokół zdawczo-odbiorczy licznika (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Umowa na budowę przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Klauzura RODO (pobierz w .doc)