NOWA TARYFA ZA WODĘ 2023

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

orzeka o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 lipca 2021 r., znak: PO.RZT.70.380.2021/D/MB;,

zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czerwonak, na okres trzech lat, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji z dnia 13.04.2023 r., znak: PO.RZT.70.1.2023_D_KI i jej integralną część.

Nowe stawki za wodę zaczynają obowiązywać od 02.05.2023r.

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu –> (przejdź)

Do pobrania w formacie pdf:

Taryfa i cennik 2021, 2018 – https://gpwczerwonak.pl/taryfy-i-cenniki/