Historia i Infrastruktura

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. zostało powołane przez Radę Gminy Czerwonak uchwałą Nr 279/XXXIV/2013r. i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2014 roku. Od tej pory zaopatruje w wodę około 12 000 mieszkańców miejscowości: Annowo, Miękowo, Potasze, Bolechówko, Bolechowo Osiedle, Bolechowo, Promnice, Czerwonak, Kicin, Dębogora, Mielno. System wodociągowy tworzy około 98 000 km rurociągów przesyłowych oraz stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami w Kicinie, Czerwonaku, Owińskich, Annowie, Potaszach oraz Promnicach.  ...
Czytaj dalej