Wyniki Badań wody styczeń                         –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody luty                                –>(pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody marzec                          –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody kwiecień                       –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody maj                                –> (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody czerwiec, lipiec            –>  (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody wrzesień                       –>  (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody listopad                        –>  (pobierz w .pdf)

Wyniki Badań wody grudzień                      –> (pobierz w .pdf)

Badania Substancji Promieniotwórczych    –>(pobierz w .pdf)