Przyłącza do sieci

  Aby dokonać podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej należy:   I.  Złożyć wniosek o podanie warunków technicznych W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o podanie warunków technicznych i dołączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych. Termin wydania warunków wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.   II. Przygotować projekt techniczny. Na tym etapie należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki techniczne. Gotowy projekt dostarczyć do działu technicznego wraz z wnioskiem o uzgodnienie projekt. Termin uzgodnienia projektu wynosi 30 dni od daty złożenia.    III. Zgłosić zamiar realizacji przyłączenia do sieci Jeżeli w ciągu 12 dni...
Czytaj dalej