PLAN PODZIAŁU przez wydzielenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Transkom Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach sporządzony w Koziegłowach w dniu 31 Października 2022r. poświadczony notarialnie 28 listopada 2022r.

Planowany podział zakłada wydzielenie z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Transkom sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach części jej majątku -zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującą dzierżawę posiadanych składników majątkowych (w tym nieruchomości) zlokalizowanych w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1 podmiotom trzecim i przekazanie przedmiotowego ZCP do istniejącej spółki tj. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach

Załączniki do pobrania

Plan podziału przez wydzielenie PW Transkom sp z oo 28.11.2022