Uprzejmie informujemy, iż od Lutego 2021 r. wprowadzamy nowe wzory umów na dostarczanie wody

(więcej informacji poniżej 👇)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę + zgoda na komunikację elektroniczną –> (pobierz w .pdf)

Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę -OWU –> (pobierz w .pdf)

Załącznik nr 2 do umowy o zaopatrzenie w wodę – RODO –> (pobierz w .pdf)