Uwaga!!!

W związku z obecną informacją epidemiologiczną Spółka Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. z dniem 13.03.2020r. zawiesza bezpośrednią obsługę Klienta, zarówno w biurze przy ul.Piaskowej 1 w Koziegłowach jak i w biurze przy ul.Działkowej 2 w Czerwonaku do odwołania. W trosce o Państwa i Pracowników sprawy będą załatwiane na bieżąco, ale bez konieczności wizyty w biurze, drogą telefoniczną i mailową. Informujemy że: - Należności bankowe należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej - Odczyty wodomierzy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową - Wszelkie wnioski, korespondencję, umowy proszę w miarę możliwości wysyłać drogą elektroniczną na adres milowy biuro@gpwczerwonak.pl, a jeśli nie jest to możliwe prosimy...
Czytaj dalej
Infrastruktura i projekty

Infrastruktura i projekty

W początkowym okresie działalności tj. od stycznia do grudnia 2014 r., działania Spółki skoncentrowały się na remontach i częściowej modernizacji wyeksploatowanych urządzeń wodociągowych w celu zapewnienia odbiorcom wymaganej w przepisach jakości i ilości wody. Realizowane przez spółkę inwestycje są realizowane głównie z zysków wypracowanych przez Spółkę oraz pozyskaniem preferencyjnych kredytów i funduszy unijnych. Realizacja zamierzonych działań w zakresie modernizacji i rozbudowy wodociągów, wpływa pozytywnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz pozwala na systematyczne podnoszenie standardu świadczonych usług....
Czytaj dalej