Indywidualny numer Klienta

Szanowni Państwo Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone indywidualne rachunki bankowe. Każda osoba opłacająca fakturę za dostarczoną wodę będzie dokonywała wpłaty na własny, indywidualny rachunek bankowy. Indywidualny numer rachunku umieszczany jest na fakturach wystawianych na danego Klienta. Pozwala on na szybką identyfikację Klienta i dokonywanych płatności. Prosimy wszystkich Państwa o wpłacanie należności na rachunek widniejący na fakturze. ...
Czytaj dalej
Infrastruktura i projekty

Infrastruktura i projekty

W początkowym okresie działalności tj. od stycznia do grudnia 2014 r., działania Spółki skoncentrowały się na remontach i częściowej modernizacji wyeksploatowanych urządzeń wodociągowych w celu zapewnienia odbiorcom wymaganej w przepisach jakości i ilości wody. Realizowane przez spółkę inwestycje są realizowane głównie z zysków wypracowanych przez Spółkę oraz pozyskaniem preferencyjnych kredytów i funduszy unijnych. Realizacja zamierzonych działań w zakresie modernizacji i rozbudowy wodociągów, wpływa pozytywnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz pozwala na systematyczne podnoszenie standardu świadczonych usług....
Czytaj dalej