Pobór i dostarczanie wody

Od 1 czerwca 2018r woda do poszczególnych miejscowości dostarczana jest z następujących ujęć:

Stacja Uzdatniania Wody w Kicinie – Dębogóra, Mielno, Kliny, Kicin, część Czerwonaka

Stacja Uzdatniania Wody w Czerwonaku – Czerwonak (ul. Gdyńska, Okrężna, Stroma, Kręta,   Nowa, Krótka, Jeżynowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa, Kościelna, Świerkowa, Podgórna oraz część ul. Zielonej)

Stacja Uzdatniania Wody w Annowie – Miękowo, Annowo

Stacja Uzdatniania Wody w Potaszach – Potasze, Bolechówko, Owińska, Bolechowo Osiedle, Trzaskowo

Stacja Wodociągowa w Promnicach – Promnice, Bolechowo, Szlachęcin

Stacja Uzdatniania Wody w Bolechowie Osiedlu do Zakładów znajdujących się na terenie byłej „Pressty” w Bolechowie Osiedlu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wobec licznych zapytań dotyczących twardości wody, zamieszczamy najbardziej aktualne wyniki badań, które pokazują, że twardość wody mieści się w dopuszczalnym przedziale ustanowionym przez Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 (dz. U. 61). Twardość wody, mierzona zawartością węglanu wapnia Ca CO3 mg/dm3 , mieści się na wszystkich ujęciach w przedziale od: 200 – 400 mg/dm3 Ca CO3 przy czym przedział dopuszczalny to 60 – 500 mg/dm3 Ca CO3. Ze względu na to, że twardość wody jest ważnym parametrem przy doborze sprzętu AGD (zmywarki, pralki itp.), których producent wyraża twardość wody w różnych jednostkach, załączamy tabele przeliczeniowe jednostek twardości z Ca CO3 mg/dm3 na inne jednostki.

Twardość wody

Rodzaj wody jednostka fizyczna mval/l jednostka międzynarodowa mmol/l jednostka amerykańska CaCO3mg/l (ppm) Stopnie niemieckie °dH (lub °n) Stopnie angielskie °e Stopnie francuskie °f
Bardzo miękka 0 – 1,78 0 – 0,89 0 – 89 0 – 5 0 – 6,23 0 – 8,9
Miękka 1,78 – 3,57 0,89 – 1,79 89 – 179 5 – 10 6,23 – 12,50 8,9 – 17,9
O średniej twardości 3,57 – 5,35 1,79 – 2,68 179 – 268 10 – 15 12,50 – 18,73 17,9 – 26,8
O znacznej twardości 5,35 – 7,13 2,68 – 3,57 268 – 357 15 – 20 18,73 – 24,96 26,8 – 35,7
Twarda 7,13 – 10,70 3,57 – 5,35 357 – 535 20 – 30 24,96 – 37,45 35,7 – 53,5
Bardzo twarda Wg PN – 71/C-04554 ponad 10,70 ponad 5,35 ponad 535 ponad 30 ponad 37,45 ponad 53,5

Przeliczanie jednostek twardości

Rodzaj wody jednostka fizyczna mval/l jednostka międzynarodowa mmol/l jednostka amerykańska CaCO3mg/l (ppm) Stopnie niemieckie °dH (lub °n) Stopnie angielskie °e Stopnie francuskie °f
mval/l 1 0,5 50 2,8 3,5 5
mmol/l 2 1 100 5,6 7 10
CaCO3mg/l (ppm) 0,02 0,1 1 0,056 0,7 0,1
Stopnie niemieckie 0,357 0,1786 17,86 1 1,250 1,786
Stopnie angielskie 0,285 0,1429 14,29 0,7999 1 1,429
Stopnie francuskie 0,2 0,1 10 0,5599 0,700 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W celu zapewnienia Odbiorcom odpowiedniej jakości wody, o parametrach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowie z dnia 29 marca 2007 r. (dz.U.61) Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe prowadzi badania parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym z wymaganą częstotliwością.

Do pobrania w formacie pdf: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007  (pobierz)
Załącznik nr 5 do Rozp. MZ z dnia 29.03.2007 (pobierz)
Załącznik nr 6 do Rozp. MZ z dnia 29.03.2007 (pobierz)