Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp z o.o. w Czerwonaku uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – decyzją nr PO.RET.070.488.2.2018.SK z dnia 26 czerwca 2018r. ogłoszoną w dniu 16.07.2018r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak na okres trzech lat.
Taryfa wchodzi w życie 24.07.2018 – po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

 CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
Grupa I – Gospodarstwa domowe*

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                            4,00 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              2,72 zł/m-c netto

Grupa II – Przemysł**

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,93 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,72 zł/m-c netto

Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

 

 CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
Grupa I – Gospodarstwa domowe*

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,02 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,66 zł/m-c netto

Grupa II – Przemysł**

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,94 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,80 zł/m-c netto

Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

 

 CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
Grupa I – Gospodarstwa domowe*

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,06 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,60 zł/m-c netto

Grupa II – Przemysł**

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,98 zł/m3 netto
b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,99 zł/m-c netto

Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

* GRUPA I

Wszyscy odbiorcy pobierający wodę i wykorzystujący ją do celów socjalnych, podlewania przydomowych ogrodów, remontów i rozbudowy domów lub innych celów służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, tj.:
– właścicieli domów jednorodzinnych,
– właścicieli lub zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych,
– właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z produkcją,
– służba zdrowia, szkolnictwo, fundacje, stowarzyszenia.

** GRUPA II 

Wszyscy odbiorcy zakładów przemysłowych, dla których głównym celem poboru wody jest wykorzystanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych oraz innych celów.

*** GRUPA III

Przemysł Koziegłowy

Do pobrania w formacie pdf:

  • Ceny i stawki za wodę (pobierz)
  • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Taryfa do decyzji PO.RET.070.488.2.2018.SK (pobierz)
  • Cennik usług dodatkowych ( Wkrótce )