Działamy z dbałością o każdą kroplę wody dostarczanej mieszkańcom gminy Czerwonak. Celem naszej spółki jest nieprzerwane zaopatrzenie w wodę o walorach smakowych zaspokajających oczekiwania odbiorców oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. Naszą misją jest również rozwój infrastruktury wodociągowej w gminie oraz świadczenie najwyższego standardu usług w zakresie obsługi Odbiorców.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w Rejonowym Sądzie Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000491668. Od kwietnia 2019 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 188 000 zł PLN, został podzielony na 2000 udziałów po 1000 PLN każdy i w całości należy do gminy Czerwonak.