Infrastruktura i projekty

Jakość wody

Ważne

Aktualności

Awaria Bolechówko (24.01.2023)

Czytaj dalej

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ KICIN (19.01.2023)

Czytaj dalej

Awaria sieci Bolechowo Osiedle (03.01.2022)

Czytaj dalej

Biuro nieczynne (22.12.2022 w godzinach 9:00-12:00)

Czytaj dalej

Modernizacja sieci wodociągowej Kicin (12.12.2022)

Czytaj dalej

Płukanie sieci w miejscowości Kicin ul. Fabryczna oraz ul. Okrężna (06.12.2022)

Czytaj dalej

AWARIA SIECI

Czytaj dalej

AWARIA SIECI

Czytaj dalej

DOSTĘP DO WODY PITNEJ (28.11.2022) – dotyczy miejscowości Owińska

Czytaj dalej

AWARIA SIECI

Czytaj dalej

Przyłącza do sieci

 

Aby dokonać podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej należy:

  I.  Złożyć wniosek o podanie warunków technicznych

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o podanie warunków technicznych i dołączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych.

Termin wydania warunków wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

  II. Przygotować projekt techniczny.

Na tym etapie należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki techniczne. Gotowy projekt dostarczyć do działu technicznego wraz z wnioskiem o uzgodnienie projekt.

Termin uzgodnienia projektu wynosi 30 dni od daty złożenia.

   III. Zgłosić zamiar realizacji przyłączenia do sieci

Jeżeli w ciągu 12 dni od daty złożenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu przez dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., może przystąpić do realizacji przyłącza. Brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą na przyłączenie do sieci.

   IV. Ustalić termin odbioru.

Wykonawca lub Inwestor z 5-dniowym wyprzedzeniem powinien ustalić z działem technicznym termin odbioru w stanie odkrytym. Po odbiorze w stanie odkrytym zostanie spisany Protokół. Załącznikiem do protokołu jest inwentaryzacja powykonawcza (mapa, szkic, współrzędne).

    V. Przekazać wniosek o zawarcie umowy.

Po podpisaniu protokołu odbioru, Inwestor przekazuje wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody (pobierz) do działu technicznego.

W przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., skontaktuje się pod numer telefonu wskazany we wniosku o zawarcie umowy, w celu ustalenia terminu montażu wodomierza.

Korzystanie z przyłącza jest możliwe po:
– zamontowaniu wodomierza,
– spisaniu protokołu odbioru przyłącza
– podpisaniu umowy na dostarczenie wody.

 

Komplet wniosków niezbędnych w całym procesie można również pobrać tutaj.

 • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego do studni (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wydanie opinii przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Protokół zdawczo-odbiorczy licznika (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Umowa na budowę przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Cennik usług dodatkowych (pobierz w .pdf)

 

MONTAŻ DRUGIEGO WODOMIERZA – ULOTKA DO POBRANIA (pobierz)

Odczyt wodomierza

Odczyt stanu wodomierza możecie Państwo zgłosić korzystając z formularza zamieszczonego poniżej. Aby prawidłowo odczytać stan wodomierza, należy podać wszystkie czarne cyfry patrząc od lewej łącznie z zerami.

licznik                          

Wyślij odczyt wodomierza

  Przypominamy, że zgłoszenia stanu licznika można dokonać również:
  mailowobiuro@gpwczerwonak.pl
  telefonicznie: pod numerem 61 652 65 99 lub 61 812 80 11
  faxem wysyłając formularz odczytu licznika (pobierz) pod numer 61 652 65 99 lub 61 812 80 11

  Zgłoszenia awarii

     • ZGŁOŚ AWARIĘ TELEFONICZNIE
  1. Od poniedziałku do piątku zgłoszenia awarii należy dokonywać w godzinach od 700 -1500 pod numerem: 61 812 80 11 lub 697 905 019 w Biurze Zarządu w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1
  2. Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 1500 po południu do godz 700 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy i święta przez całą dobę pod numerem alarmowym 607 539 374

   

     • ZGŁOŚ AWARIĘ MAILOWO

  Zgłoszenia awarii należy dokonywać na adres e-mail: biuro@gpwczerwonak.pl

  Taryfy i cenniki

  Szanowni Państwo

  Informujemy o zmianie Regulaminu dostawy wody i odprowadzeniu ścieków na terenie związku międzygminnego ,,Puszcza Zielonka”. Zmiany dotyczą zasad wydawania warunków technicznych oraz przyłączania do sieci.

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY (pobierz)

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY – ZMIANY 28.07.2021r. (pobierz)

  ________________________________________________________________________________________________

  NOWA TARYFA ZA WODĘ 2021

  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Czerwonak.
  Nowe stawki za wodę zaczynają obowiązywać od 05.08.2021r.

  Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu –>(przejdź)

  Do pobrania w formacie pdf:

  • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Załącznik do Decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Cennik usług dodatkowych (pobierz)
  _________________________________________________________________________________________________________
  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp z o.o. w Czerwonaku uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – decyzją nr PO.RET.070.488.2.2018.SK z dnia 26 czerwca 2018r. ogłoszoną w dniu 16.07.2018r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak na okres trzech lat.
  Taryfa wchodzi w życie 24.07.2018 – po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                            4,00 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              2,72 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,93 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,72 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,02 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,66 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,94 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,80 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,06 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,60 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,98 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,99 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

  * GRUPA I

  Wszyscy odbiorcy pobierający wodę i wykorzystujący ją do celów socjalnych, podlewania przydomowych ogrodów, remontów i rozbudowy domów lub innych celów służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, tj.:
  – właścicieli domów jednorodzinnych,
  – właścicieli lub zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych,
  – właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  – spółdzielnie mieszkaniowe,
  – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z produkcją,
  – służba zdrowia, szkolnictwo, fundacje, stowarzyszenia.

  ** GRUPA II 

  Wszyscy odbiorcy zakładów przemysłowych, dla których głównym celem poboru wody jest wykorzystanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych oraz innych celów.

  *** GRUPA III

  Przemysł Koziegłowy

  Do pobrania w formacie pdf:

  • Ceny i stawki za wodę (pobierz)
  • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Taryfa do decyzji PO.RET.070.488.2.2018.SK (pobierz)
  • Cennik usług dodatkowych (pobierz)

  Pytania i odpowiedzi

  JAK ZMIENIĆ DANE ODBIORCY USŁUG?

  Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe o zmianie danych objętych umową, w szczególności:
  – zmianie właściciela lub zarządcy nieruchomości,
  – zmianie nazwiska, lub w przypadku przedsięiorstw – nazwy,
  – zmienia adresu korespondencyjnego.

  W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Odbiorców >>> przejdź do kontaktu.