ZARZĄD SPÓŁKI:

TOMASZ SIKORA – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA :

MARCIN SZCZĘSNY – Przewodniczący Rady Nadzorczej

ROMAN ŻACZYK – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

TOMASZ STELLMASZYK – Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

GMINA CZERWONAK REPREZENTUJE –

WÓJT GMINY MARCIN WOJTKOWIAK