Taryfy i cenniki

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp z o.o. w Czerwonaku uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - decyzją nr PO.RET.070.488.2.2018.SK z dnia 26 czerwca 2018r. ogłoszoną w dniu 16.07.2018r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie 24.07.2018 - po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.    CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY. Grupa I – Gospodarstwa domowe* a) Cena za dostarczoną wodę:       ...
Czytaj dalej