Infrastruktura i projekty

Jakość wody

Ważne

Aktualności

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ OWIŃSKA (14.03.2023)

Czytaj dalej

Modernizacja sieci wodociągowej Owińska (10.03.2023)

Czytaj dalej

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MIĘKOWO (04.02.2023)

Czytaj dalej

Awaria Bolechówko (24.01.2023)

Czytaj dalej

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ KICIN (19.01.2023)

Czytaj dalej

Awaria sieci Bolechowo Osiedle (03.01.2022)

Czytaj dalej

Biuro nieczynne (22.12.2022 w godzinach 9:00-12:00)

Czytaj dalej

Modernizacja sieci wodociągowej Kicin (12.12.2022)

Czytaj dalej

Płukanie sieci w miejscowości Kicin ul. Fabryczna oraz ul. Okrężna (06.12.2022)

Czytaj dalej

AWARIA SIECI

Czytaj dalej

Przyłącza do sieci

 

Aby dokonać podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej należy:

  I.  Złożyć wniosek o podanie warunków technicznych

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o podanie warunków technicznych i dołączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych.

Termin wydania warunków wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

  II. Przygotować projekt techniczny.

Na tym etapie należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki techniczne. Gotowy projekt dostarczyć do działu technicznego wraz z wnioskiem o uzgodnienie projekt.

Termin uzgodnienia projektu wynosi 30 dni od daty złożenia.

   III. Zgłosić zamiar realizacji przyłączenia do sieci

Jeżeli w ciągu 12 dni od daty złożenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu przez dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., może przystąpić do realizacji przyłącza. Brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą na przyłączenie do sieci.

   IV. Ustalić termin odbioru.

Wykonawca lub Inwestor z 5-dniowym wyprzedzeniem powinien ustalić z działem technicznym termin odbioru w stanie odkrytym. Po odbiorze w stanie odkrytym zostanie spisany Protokół. Załącznikiem do protokołu jest inwentaryzacja powykonawcza (mapa, szkic, współrzędne).

    V. Przekazać wniosek o zawarcie umowy.

Po podpisaniu protokołu odbioru, Inwestor przekazuje wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody (pobierz) do działu technicznego.

W przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., skontaktuje się pod numer telefonu wskazany we wniosku o zawarcie umowy, w celu ustalenia terminu montażu wodomierza.

Korzystanie z przyłącza jest możliwe po:
– zamontowaniu wodomierza,
– spisaniu protokołu odbioru przyłącza
– podpisaniu umowy na dostarczenie wody.

 

Komplet wniosków niezbędnych w całym procesie można również pobrać tutaj.

 • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego do studni (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o wydanie opinii przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Protokół zdawczo-odbiorczy licznika (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Umowa na budowę przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
 • Cennik usług dodatkowych (pobierz w .pdf)

 

MONTAŻ DRUGIEGO WODOMIERZA – ULOTKA DO POBRANIA (pobierz)

Odczyt wodomierza

Odczyt stanu wodomierza możecie Państwo zgłosić korzystając z formularza zamieszczonego poniżej. Aby prawidłowo odczytać stan wodomierza, należy podać wszystkie czarne cyfry patrząc od lewej łącznie z zerami.

licznik                          

Wyślij odczyt wodomierza

  Przypominamy, że zgłoszenia stanu licznika można dokonać również:
  mailowobiuro@gpwczerwonak.pl
  telefonicznie: pod numerem 61 652 65 99 lub 61 812 80 11
  faxem wysyłając formularz odczytu licznika (pobierz) pod numer 61 652 65 99 lub 61 812 80 11

  Zgłoszenia awarii

     • ZGŁOŚ AWARIĘ TELEFONICZNIE
  1. Od poniedziałku do piątku zgłoszenia awarii należy dokonywać w godzinach od 700 -1500 pod numerem: 61 812 80 11 lub 697 905 019 w Biurze Zarządu w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1
  2. Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 1500 po południu do godz 700 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy i święta przez całą dobę pod numerem alarmowym 607 539 374

   

     • ZGŁOŚ AWARIĘ MAILOWO

  Zgłoszenia awarii należy dokonywać na adres e-mail: biuro@gpwczerwonak.pl

  Taryfy i cenniki

  Szanowni Państwo

  Informujemy o zmianie Regulaminu dostawy wody i odprowadzeniu ścieków na terenie związku międzygminnego ,,Puszcza Zielonka”. Zmiany dotyczą zasad wydawania warunków technicznych oraz przyłączania do sieci.

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY (pobierz)

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY – ZMIANY 28.07.2021r. (pobierz)

  ________________________________________________________________________________________________

  NOWA TARYFA ZA WODĘ 2021

  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Czerwonak.
  Nowe stawki za wodę zaczynają obowiązywać od 05.08.2021r.

  Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu –>(przejdź)

  Do pobrania w formacie pdf:

  • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Załącznik do Decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Cennik usług dodatkowych (pobierz)
  _________________________________________________________________________________________________________
  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp z o.o. w Czerwonaku uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – decyzją nr PO.RET.070.488.2.2018.SK z dnia 26 czerwca 2018r. ogłoszoną w dniu 16.07.2018r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak na okres trzech lat.
  Taryfa wchodzi w życie 24.07.2018 – po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                            4,00 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              2,72 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,93 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,72 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,02 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,66 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,94 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,80 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

   CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY.
  Grupa I – Gospodarstwa domowe*

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             4,06 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,60 zł/m-c netto

  Grupa II – Przemysł**

  a) Cena za dostarczoną wodę:                                                             3,98 zł/m3 netto
  b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,99 zł/m-c netto

  Grupa III – Przemysł Koziegłowy***

  a) cena za dostarczoną wodę:                                                             3,49 zł/m3 netto
  b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy

  * GRUPA I

  Wszyscy odbiorcy pobierający wodę i wykorzystujący ją do celów socjalnych, podlewania przydomowych ogrodów, remontów i rozbudowy domów lub innych celów służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, tj.:
  – właścicieli domów jednorodzinnych,
  – właścicieli lub zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych,
  – właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  – spółdzielnie mieszkaniowe,
  – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z produkcją,
  – służba zdrowia, szkolnictwo, fundacje, stowarzyszenia.

  ** GRUPA II 

  Wszyscy odbiorcy zakładów przemysłowych, dla których głównym celem poboru wody jest wykorzystanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych oraz innych celów.

  *** GRUPA III

  Przemysł Koziegłowy

  Do pobrania w formacie pdf:

  • Ceny i stawki za wodę (pobierz)
  • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pobierz)
  • Taryfa do decyzji PO.RET.070.488.2.2018.SK (pobierz)
  • Cennik usług dodatkowych (pobierz)

  Pytania i odpowiedzi

  JAK ZMIENIĆ DANE ODBIORCY USŁUG?

  Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe o zmianie danych objętych umową, w szczególności:
  – zmianie właściciela lub zarządcy nieruchomości,
  – zmianie nazwiska, lub w przypadku przedsięiorstw – nazwy,
  – zmienia adresu korespondencyjnego.

  W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Odbiorców >>> przejdź do kontaktu.